Tidsplan for skolens selvevaluering

Arbejdet med selvevaluering​
 

Tidsplan for skolens selvevaluering

 

Fredericia Realskole er fra oktober 2016 overgået til selvevaluering som tilsynsform. Selvevalueringen foregår i henhold til den godkendte model fra Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier (DP).

Skolen har imidlertid arbejdet med selvevaluering sideløbende med et eksternt tilsyn siden efteråret 2011.

Skolen ser arbejdet med selvevaluering som et organisatorisk evalueringsværktøj og et pædagogisk og ledelsesmæssigt udviklingsprojekt, hvorigennem skolens pædagogiske personale kan blive klogere på og sammen udvikle skolens praksis. Skolens selvevaluering foregår i forskellige fora og med det overordnede mål at involvere flest mulige af skolens lærere for at opnå ejerskab til processerne og forankring i lærernes daglige praksis. Arbejdet med selvevaluering bliver hermed en del af organisationens selvfortælling.

Vi betragter arbejdet med selvevaluering som en løbende proces, hvor alle skolens aktører bliver involveret over tid. I arbejdet er det afgørende, at skolens mål og visioner indtænkes og fungerer som pejlemærker.

 

I skoleåret 2018/19 evalueres områderne:

 

  • Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

  • Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

 

Af tidsplanen fremgår status på de enkelte områder, og resultatet af arbejdet indtil nu kan altid findes ved at klikke på det enkelte område.

 

Pernille Aarøe Petersen

Skoleleder

31. oktober 2018