Kerneområde 6: Tilbud om undervisning i 10. klasse

Fredericia Realskole tilbyder pr. 1. august ikke længere 10. klasse, hvorfor dette kerneområde ikke er beskrevet.

 

AHK/26.06.2020